Bphone 3 được các thành viên diễn đàn Tinh Tế livestream trực tiếp là Cu Hiệp và kỹ thuật viên mở Bphone 3 để đánh giá về thiết kế, sắp xếp, linh kiện sử dụng … bên trong điện thoại Bphone 3.